Срокът за получаване на награди е удължен до 29.02.2020 г.